We Mark är ett företag med mångårig erfarenhet inom mark och anläggningsbranschen. Bolaget grundades 2005 av Eric Wållberg. 

 

Företaget har uppfört flertalet cykelparksanläggningar runt om i landet. Utöver dessa projekt jobbar We Mark även på uppdrag åt privatpersoner samt företag med bland annat husgrunder, gårdsprojekt, enskilda avlopp, mm.