Close

Våra tjänster

We Mark är ett företag med mångårig erfarenhet inom mark och anläggningsbranschen. Företaget har uppfört flertalet cykelparksanläggningar runt om i landet. Utöver dessa projekt jobbar vi även på uppdrag åt företag & privatpersoner.

Enskilda avlopp

Vi är certifierade inom enskilda avlopp och har sedan 2005 färdigställt flertalet anläggningar.

Grunder

Vi utför alla typer av grundarbeten, tex villagrunder, industrigrunder samt plintgrunder.

Cykelparker

Vi är ett av få företag i Sverige som bygger kompletta cykelparker. Från projektering och kartläggning av förutsättningar, till första spadtaget och slutligen en färdig park.

Övrigt

Vi utför även tjänster inom bland annat gårdsplanering, plattsättningar, dikesgrävning, trumbyten, trädfällning, snöskottning m.m.

Cykelparken i Vännäsby

Under produktion

Kontakta oss

Kontor

0935 – 20510

Ekonomivägen 2
911 35 Vännäsby

Eric Wållberg

VD

Eric@wemark.se

Emil Palm


Emil@wemark.se